# دلشکسته

باور کن آه هایم را...

او هـــــم آدم اســـــتاگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفتغـــــصـــــه نـــــخوراگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــنیـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید