# خدا

بت

                                                                   مگه قلــب مـــن بُـــت بــودکه خدا تـــو رابرای شکستنش فرستاد…؟          
/ 4 نظر / 20 بازدید

شده

شده تا حالا....                                                                                                      امشب...                                                                                     داره بغض خفه ام میکنه...که دیگه تبدیل شده...                             به گریه...به هق هق...به زجه...به درد...                                   شده اینقدر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید