یهویی...

این کلمه یهویی

یهویی اومدن

یهویی رفتن

یهویی دل دادن

یهویی عاشق شدن

یهویی تنها شدن

یهویی نابود شدن

وای این کلمه یهویی...

خیلی تاثیر زیادی روی زندگی

ما آدما داره

کاش میشد جلو اتفاقا رو گرفت

اونم از نوع یهوییش

...

/ 0 نظر / 40 بازدید