بمونم یا نه ؟

بدون تو تنها ترینم

یه گوشه میشینم

باز پاییز و این برگاش

دورم از دستاش

چقدر دلتنگشم واقعا

اون با خیلیا فرق داشت

چرا رفت من نموندم باش

 

 

 

 

 

 

 

 

دیوونه برگرد

همه میگن عشقش چقدر راحت ولش کرد

فقط با تو این جهنم رو میشه بهشت کرد

حتی با تو جهنم هم میشه بهشت کرد..

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید